ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Боз-Учук айылын тургундары,Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Боз-Учук бала бакчасын жылуулук менен камсыздоо

Баластан бала бакчасын жылылоо

Бала бакчанын имаратынын тышы жылууланса, ичи көк тартпай, кичинекей бөбөктөрдүн ден соолугуна жакшы болмок. Бакчанын Санитардык түйүнү да чоң мааниге ээ!

Бала бакчаны жылуулап берсениздео

Баластан тышын жылуулооо

"Баластан" бала бакчасын жылуулоо жана санитардык түйүндөрдү жасоо

Боз учук айылындагы Баластан бала бакчасынын тышын жылуулоо сан туйундорун жаныртуу

Бала бакчаны жылуулоо

Бала бакча жылуланса жакшы болмок балдарга шат тузулсо

Бала бакча жылуулансын сан туйундорун жаныртуу

Баластан бала бакчасын жылуулап беруунорду отунобуз.

Боз Учук айылынын бала бакчасын жылууло

Бала бакчанын сыртын жылуулоо

60

Садикти жылууласак

Бейшембиева Сырткул

Бала бакчанын жылуулугун

Баластан бала бакчасынын сырты жылууланса абдан жакшы болмок

Баластан бала бакчасын жылулоо,сан түйүндөрүн жаңылоо

Боз учук айылынын бала бакчасы жылуулансын

Баластан бала бакчасын жылулоо

Баластан бала бакчасын санитардык жактан камсыздоо

Бала бакчанын сырты жылууланса көмүр аз кетмек экологияга зыяны аз болмок имараттын ичи жылуу болмок

" Баластан" бала бакчасынын тышын жылуулап.санитардык туйундорун ондолсо балдар учун жакшы шарт тузулмок

Бала бакчанын имараты жылуланса балдарга жакшы шарт түзүлмөк

Боз- Учук айылындагы " Баластан" бала бакчасынын жылуулугун , сан.узелдери жаңыртылып берилсе, жаш бөбөктөрдүн тарбия алуусуна жакшы өбөлгө болмок

Баластан бала бакчасынын санитардык туйуну жакшырса жана имарат жылууланса балдарга жакшы шарт тузулмок

Баластан бала бакчасынын жылуулкгу жакшырса бобокторго абдан жакшы болмок

Бала бакчанын имараты жылууланса балдарга абдан жакшы болсок. Жылуу имарата отурганы жакшы

Баластан бала бакчасын жылуулап, балдарга шарт тузуп берсе

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жана сан туйундөрүн жакшыртылса

Баластан бала бакчасынын имараты жылууланса балдарга жакшы шарт болмок санитардык туйуну да чон мааниге ээ

Бала бакчанын жылуулугу биринчи орунда жана сан түйүндөрүнүн жакшырышы

Боз учук айылынын бала бакчасынын санитардык туйундорун жасоо

Бала бакчанын имаратты жылууланса жана сан түйүндөрү жакшыртылса балдар үчүн жакшы

Бала бакча жылууланып шарттарына жакшырса

Баластан бала бакчасын жылууло сан туйуну

Туризм онуктуру

Баластан бакчасына тиешелуу имарат бардык жагынан ондолсо жакшы болмок

Бала бакчанын имаратынын тышын жылуулоо,балдарга түзүү

Баластан бала бакчасын жылуланса балдарга жакшы шарт тузулмок

Садикти жылылоо балдарга жакшы шарт

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жакшырса

Баластан бала бакчасын жылуулоо

Баластан бала бакчасын жылуулоо

Бала имаратын жылуулоо балдарга шартт тузу

Баластан бала бакчасын жылулоо

Бала бакчанын инфраструктуралык шарты жакшырсын.

Бала бакчанын имараты жылуланса балдарга жакшы шарт түзүлмөк

Баластан бала бакчанын тышы жылууланса👍 Сан туйуну жакшырса да🤝

Баластан бала бакчанын сан түйүнү

Бала бакча жылууланса сан туйундору жакшырса

Баластан бала бакчасынын жылуулугу санитардык туйкну жакшырса

Баластан балабакчасынын инфраструктурасын жакшыртуу

Баластан балдар бакчасына жылуулук системасы акча бөлүнсө жакшы болмок

Баластан бала бакчасынын имаратын жылуулап санитардык түйүндөрү да оңдоолсо бакчага барган балдардын ден соолугуна жакшы пайда болмок

Баластан бала бакчасын жылулоо

Учурда бала бакча муздак болгондугуна байланыштуу иштебей жатат.Айыл ичиндеги негизги койгой, бала бакчаны жылууло

Баластан бала бакчабыз муздак жакшы жылыбай жатат балдар коп ооруп жатышат

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жан санитардык түйүнү жакшырса балдарга жакшы болот эле

Баластан бала бакчанын сырты жылууланса, жакшы болот эле

Бала бакчанын имараты жылууланып, санитарные туйундору жанырса болот эле.

Бала бакча жылуулансын🎇

Баластан бала бакчанын жылуулугу онолсун!!!!

Баластан бала бакчасына жылулоо балдарга жакшы шарт тузупберуу

Баластан бала бакчасын жылуулугун камсыздап беришсе

Баластан бала бакчасын жылулоо

Баластан бала бакчасынын жылуулугу

Койулган проблеманы толук колдойт элем

Баластан балдар бакчасынын жылуулугу

Бала бакчанын сыртын жылулоо

Баластан бала бакчасын жылууланса жакшы болмок

Айылга жумуш орундары тузулсө

Боз-Учук айылынын бала бакчасынын жылуулугу

Бала бакчанын жылуулугу керек

Баластан бала бакчасынын сыртын жылуулаш керек

"Баластан"бала бакчасынын тышы жылууланса ,ичи да жылуу болуп балдар коп оорубайт эле.

Бала бакчанын тышын жылуулоо

Бала бакчанын имаратын жылуулоо

Туризим онуктуру

Баластан бала бакчасвнын имаратын жылуулоо жана балдарга шарт тузуп беру

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жакшырса балдарга шарт тузуп беруу

Баластан бала бакчасын жылууласа жакшы болмок

Бала бакчаны жылуулоо

Баластан бала бакчасынын имаратынын тышын жылулоо жана санитардык туйундорун жасо

Сут топтоочу муздаткыч

Бала бакча жылуулансын

Боз Учук айылынын "Баластан" бала бакчасынын жылуулугу жакшырса болмок

Бала бакчанын сырты жылууланса, балдарга жакшы шарт тузулмок жана ошондой эле комур да аз жагылып, экологияга тийгизген зыяны да аз болмок

"Баластан" балдар бакчасын жылуулук менен камсыздоо, жылуулукту сактоо учун имарат эски болгондуктан аны сыртынан кошумча жылуулоо жана санитарные абалын жакшыртуу(сан.узелин) керек.

Баластан бала бакчасынын сырты жылууланса балдарга жакшы шарт тузулмок жана балдар оору сыркоодон алыс болушат.

Баластан" бала бакчасын жылуулоо ,себеби ичи кок жыттанып , когоруп балдардын ден соолугуна зыян келтирип турат.Имараттын жылуулугу тышка чыгып,энергиялык эффективдуулугу томон.Демек коп (отун,комур) жагылып ,климатка, айлана-чойрого таасири терз болуп жатат.

Баластан бала бакчасынына жылуук керек

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жакшырса

Баластан бала бакчасынын ичи тышынын жылуулугу каралса

Баластан бала бакчасынын ички Жана тышкы жылуулугу каралса Жана сан туйундору жасалса

Бала бакчанын санитардык түйүндөрүн жасоо

Эн биринчи кезекте жылуулук шарттарын камсыздашса жакшы болмок

Боз-Учук айылынын бала бакчасынын сыртын жылуулоо

Баластан бала бакчасына жылуулоо

"Баластан" бала бакчасынын тышын жылууло

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жакшырса

Баластан бала бакчасын жылулоо

Бала бакчаны жылууло

Бала бакчанын сыртын жылулап балдарга жакшы шарт тузуп бериниздер

Бала бакчаны жылууло шартын тузуп берсениздер

Баластан балдар бакчасынын жылуулоо

Баластан балдар бакчасына жылуулук 🙌

Баластан балдар бакчасынын ичине жылуулук сыртына сулуулук

Баластан бала бакчасын жылуулугу жакшырса

Нурай Эмил кызы

Бала бакчанын сырты жылууланса эн соонун болот эле. Ал бакчанын имараты эски, ичи чон, муздак. Канча комур жагылбасын жакшы жылыбаса керек, ошол учун биринчи балдардын ден-соолугун ойлоп сыртын жылуулоо керек го деген ойдомун

Баластан бала бакчасын тышын,ичин жылуулатып берсе балдарга жакшы болмок эле

Баластан бала бакчасынын жылуугу жакшырса жакшы болот эле

Бала бакчанын жылуулук маселеси чечилсе.

сут топтоочу жай курулуп ишке берилсе

Боз-Учук айылынын "Баластан" бала бакчасынын имарты жылууланса жакшы болот эле.

Боз-Учук айылындагы "Баластан" бала бакчасын жылуулоо жана заманбап шарт түзүп берүүнү өтүнөм

Баластан бала бакчасын жылуло жана санитардык түйүндөрдү жакшыртуу балдарга шарт түзүп берүү

Бала бакча жылууланса балдардын ден соолугуна абдан жакшы болот эле

Баластан бала бакчасы жылууланса балдарга иштегенерге жакшы болот эле

Жаш тарга иш менен камсыздо

бала бакчанын жылууланса

Баластан бала бакчасы жылууланса балдарга абдан жакшы болот эле

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жакшырса

Бала бакчанын сыртын жылулап жана сан туйундору жаныртылса деген чоон умуттобуз

Бала бакчанын сырты жылууланса эн соонун болот эле. Ал бакчанын имараты эски, ичи чон, муздак. Канча комур жагылбасын жакшы жылыбаса керек, ошол учун биринчи балдардын ден-соолугун ойлоп сыртын жылуулоо керек го деген ойдомун

Боз-Учук айылындагы бала бакчанын имараты жылууланса балдарга жакшы шарт тузулмок

Баластан бала бакчасынын жылуугу жакшырса жакшы болот эле

Бала бакча жылууланбаса ичи көк тартып балдардын ден соолугуна зыян келип жатат

Бала бакчаны жылуулоо

Баластан бала бакчасы жанырса

Айылга жумуш оорундары тузулсо жакшы болмок

Баластан бала бакчасынын имараты эски жана муздак,имараттын тышын жылууласа балдардын ден соолугуна кам көргөн болот элек. Балдар өлкөбүздүн келечеги эмеспи.

Баластан бала бакчасын жылуулоо

Баластан бала бакчасын жалко

Бала бакчанын сыртын жылуулап беруунуздорду суранабыз

"Баластан" бала бакчасын жылуулоо.

Баластан бала бакчасын жылуло жана жылуло

Баластан бала бакчасынын тышын жылуулоо жана сан.узелдерин ондоо

Баластан бала бакчасынын тышын жылуулап, сан узелдерин ондоп берилсе жакшы болот

Бала бакчабыздын жылуулук системасы жакшырса

Баластан бала бакчасын жылууласа жакшы болот эле

Баластан бакчасын сыртын жылуулаш керек

"Баластан "бала бакчасын имарытынын муздак болгондугуна байланышту канча комур жакпасада жылыбай атат жана экологиянын булганышына коп зыян алып келин атат садиктин ичин жылуласа аз комур жагылмак

Баластан бала бакчасын жылыдоо

Баластан бала бакчасын жылуулоо жана балдардын тышта ойноо аянтынын кенейишине маани беришсе, балдардын коопсуздугу учун жакшы болмок.

Бала бакчаны жылуулоо балдарга шарт түзүп берүү

Бала бакча жылуланса жакшы болот эле

Баластан бала бакчасы жылууланса

Баластан бала бакчасын жылылоо

Бала бакчанын сырты жылууланса жана сан түйүндөрү жаныланса

Баластан бала бакчасы жылууло

Баластан бала бакчанын жылуулугу жакшырса балдарга абдан жакшы болмок эле

Баластан бала бакчасы жылууланса балдарга жакшы шарт болмок

Бала бакчанын сыртын жылуулап сан туйундору жаныртылса

Садик жылуулансын

Бала бакчанын сыртын жылуулап,оңдоп түздөө иштери жүрсө,балдардын ден соолугуна жакшы болот эле. Жана иштеген кызматкерлерлерге да жеңилдик болот

Бала бакчанын имараты жулуланса бадарыбызга жакшы эле болмок

Айылга теплица керек

Баластан бакчасын жылуулоо

Баластан бакчасын сыртын жылуулоо

Бала Бакчанын сыртын жылуулап сан туйундөрү жаныланса

Баластан бакчасын жылуулап балдарга, неберелерге жакшы шарт тузуп беруу

Бала бакча жылуулансын

Бала бакча жылуулансын

Баластан бала бакчасына жылуулук кирсе, жакшы шарт тузулмок

Бала бакса жылуулансын

Баласын бала бакчасын жылулоо Жана санитариясын жакшырту

Баластан бала бакчасына жылуулук кирсе жакшы болмок

Бала бакчада санитардык түйүндөрү жасалса жакшы болмок

Бала бакчаны жылылоо

Баластан бала бакчасын жылуулап беруунорду суранабыз балдарга жакшы болмок.

Бала бакчаны жылылоо

Баластан бала бакчасынажылуулук кирсе, көмүр да аз жагылып , экологияга зыяндуулугу азыраак болмок

"Баластан" бала бакчасын жылуулугун жылуулап берсенер оорушпай жылуу болот эле балдардын ден соолугуна жакшы болмок

Баластан бала бакчасын жылуулоо

Баластан бала бакчасын жылулоо

Баластан бала бакчасын жылуулоо

Баластан бала бакчасын жылылоо

Баластан бала бакчасын жылуулоо

бала бакчаны жылуулоо

туйундору жаныртылса деген чоон умуттобуз 1 0 Айбек Баластан бала бакчасын жылулоо 1 0 Адылбекова Элмирп Садикти жылылоо балдарга жакшы шарт 1 0 Жекшенова Жаркынай Эркинбековна Баластан бала бакчасынын имаратын жылуулап санитардык түйүндөрү да оңдоолсо бакчага барган балдардын ден соолугуна жакшы пайда болмок 1 0 Чекеева Наргиза Баластан бала бакчасынын жылуулугу жакшырса 1 0 Бекташова Жайнагул Баластан бала бакчасын жылуулоо жана балдардын тышта ойноо аянтынын кенейишине маани беришсе, балдардын коопсуздугу учун жакшы болмок. 1 0 Токтосун уулу Алмаз Бала бакчанын имараты жылуланса балдарга жакшы шарт түзүлмөк 0 0 Гульнара Баластан бала бакчанын тышы жылууланса👍 Сан туйуну жакшырса да🤝 0 0 Бекболот Жайнаков Бала бакчанын инфраструктуралык шарты жакшырсын. 0 0 Баластан бала бакчанын сан түйү

Бала бакчанын сырты жылууланса бвлдарга жакшы шарт тузуу

Баластан бала бакчасынын тышын жылуулоо

Баластан бала баксасын жылулоо жана санитарные туюндорун жакшырто

Баластан бала бакчасынын тышын жылууло

Баластан бала бакчасы жылуулансын.

Дордонов марат

Баластан бала бакчасына жылуулук киоск балдахина жакшы шарт тузулмок

Бала бакча жылууланса балдарга жакшы болмок

Баластан балабакчаны жылылоо

Баластан бала бакчасын жылууласа

Баластан бала бакчасы жылууланса жакшы болмок

Бала бакчанын сыртын жылуулоп берсенер жакшы болот эле

Бала бакчанын сыртын жылуулап берсе.

Бала бакчаны жылуулоо

Бала бакчаны жылууло жана сан туйуну жаныртылса

Сүт иштетүүчү завод ачылса жакшы болмок

Бозучук бала бакчанын сыртын жылууло жана сан туйуну жанырса

Баластан бала бакчасынын сырты жылууланса жана сан туйундору жаныртылса

Бала акчанын сырттын жылуулоо

Сут топтоочу жай куруу

Айылга шв цех салуу

Жаштарга иш менен камсыздоо

Бала бакча жылууланса

Бала бакчаны жылуулоого жардам керек

Бала бакчанын жылуулугу жакшырса,балдарга да оорубай жакшы болмок.

Баластан бакчасына жылуулук берип, балдарга жакшы шарт тузуу

Баластан бала бакчасынын жылуулугу жакшырса

Бала бакча оңолсун

Садик оңдосун

Бакчаны шарт түзмөк жылуулап

Бала бакчаны жылуулоо

Кичинекей бакчанын тарбиялануучуларына ушутпосок жылуулап

Бала бакча жылуулансын

Баластан бала бакчасынын жылуулук системасы на менин добушумду берем

Бала бакчаны жылуулап жана сан туйундору жакшыртылса

Бакчаны колдойм

Баластан😍

Бала бакчаны жылуулоо сан туйундорун жаныртуу

Бала бакчаны жылууло

Бакчанын инфраструктурасы ондолсо жакшы иш болот эле

Бала бакчаны жылуулоо

Бала бакчанын имаратын жылуулоо

Бала бакчанын имараттын жылуулоо

Бала бакчаны жылуулоо

Бала бакчанын имараттын жылуулоо

Бала бакча жылуулансын

Бала бакча жылуулансын

Бала бакча жылуулансын

Бала бакча жылуулансын

Бала бакча 3

Бала бакчаны жыллуулугун жылуулап балдарга жылуу шарт тузуп беришсе абдан жакшы болмок.

Баластан👍

Бала бакча жылуулансын

Бала бакча жылуулансын

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information